Economia sociala – un model de dezvoltare durabilă

Social economy – a model of sustainable development
7 July 2016
Social economy – a model of sustainable development
7 July 2016
Show all

“Economia sociala – un model de dezvoltare durabilă”


Finantator: Norway Grants 2009-2014 – Green Industry Innovation Programme Romania (Programul Inovare Verde în Industria din România)
Perioada de derulare: septembrie 2014 – aprilie 2016
Initiator si aplicant: Fundatia de Dezvoltare Locala Speranta

Programul Inovare Verde în Industria din România este un program de dezvoltare a afacerilor, care are drept scop creşterea competitivităţii întreprinderilor verzi, ecologizarea industriilor existente, inovarea şi dezvoltarea spiritului antreprenorial verde. Viziunea programului Inovare Verde in Industrie este:

Good for business and good for the environment ( Bun pentru afaceri si bun pentru mediu).

Fundatia de Dezvoltare Locala “Speranta” isi propune prin acest

proiect sa dezvolte si sa promoveze un model de afacere “verde” in domeniul economiei sociale atat in ceea ce priveste procesul de management ecologic cat si cel de productie ecologica. Noi credem ca exemplul personal este cea mai buna cale de a promova schimbarea catre o dezvoltare durabila a comunitatii.

Obiective si activitati specifice ale proiectului (

outputs):

O1. Crearea si implementarea in

cadrul fundatiei a unui proces de management si productie verde bazat pe consumul responsabil, utilizarea energiei regenerabile si dezvoltarea de noi produse verzi prin reutilizarea deseurilor sau din materiale prietenoase cu mediul.
Principalele activitati planificate pentru atingerea acestui obiectiv sunt:

 • Extinderea si reabilitarea termo-energetica a cladirii incare fundatia desfasoara activitatile de economie sociala ( termo-izolarea exterioara a cladirii, montarea de panouri solare si fotovoltaice pentru producerea apei calde si a energiei electrice in sistem propriu, inlocuirea centralelor termice existente cu unele moderne, cu randament energetic mult mai bun, inlocuirea actualelor corpuri de iluminat cu lampi cu Led-uri).
 • Introducerea, implementarea si certificarea Sistemului deManagement de Mediu (ISO 14001) pentru activitatile fundatiei in vederea imbunatatirii managementului de mediu al fundatiei in concordanta cu legislatia si reglementarile nationale si internationale actuale. O persoana va fi recrutata si instruita in domeniul sistemului de management de mediu.

O2. Dezvoltarea atelierului de

textile al unitatii protejate cu noi produse ecologice, realizate din materiale reutilizabile (deseuri) si din materiale prietenoase cu mediu.
Sunt planificate urmatoarele activitati:

 • Extinderea facilitatilor de productie pentruaceste noi produse ecologice incluzand atat constructii cat si achizitii de echipamente specifice si o autoutilitara (second-hand);
 • Realizarea de noi produse verzi din deseuritextile si alte materiale ecologice – imbunatatirea/dezvoltarea productiei “verzi”.
 • Crearea a 3 locuri de munca “verzi” .

O3. Promovarea modelul de afacere

„verde” al Fundatia de Dezvoltare Locala „Speranta”, în scopul asigurării dezvoltarii durabile a producției sale.
Activitatile specifice acestui obiectiv constau in:

 • Activități de promovare și vizibilitate aproiectului și finanțatorului;
 • Crearea unui „brand verde” al fundatiei și șipromovarea acestuia prin: materiale promoționale,
  e-mail / telefon, publicitate on-line, newsletter, site-uri, vanzari directe s.a.
 • Marketingul direct prin trimiterea a 200 produseverzi către organizațiile selectate pentru promovarea noului brand verde al organizatiei;
 • Participarea la minim doua târguri cu noileprodusele verzi realizate;
 • Introducerea brandului verde și în evenimenteleobișnuite, din comunitate și Parcul Natural Vanatori – Neamt, ca un instrument de promovare a noilor produse prietenoase cu mediu;
 • Înfiintarea a 2 standuri pentru promovareaproduselor verzi.

Rezultate si impact estimat ca urmare a

implementarii acestui proiect:

 • Reducerea consumului de resurse energeticeclasice (gaz, energie electrica) si cresterea eficientei energetice a cladirii in care functioneaza serviciile sociale si unitatea protejata;
 • Diminuarea impactului asupra mediului aactivitatilor fundatieisi al altor industrii din prin re-utilizarea deseurilor textile in producția noastră verde.
 • Obtinerea conditiilor de dezvoltare si cresterea competitivitatii atelierului de confectii textile prin inlocuirea actualelor echipamente cu altele mai eficiente;
 • Dezvoltarea si diversificarea gamei de produse aunitatii protejate prin utilizarea deseurilor si a materialelor ecologice; realizarea a cel putin doua noi produse ecologice;
 • 3 locuri de munca “verzi” infiintate prinproiect;
 • Replicarea modelului nostru de afacere “verde”si de alte organizatii de economie sociala.

Comments are closed.